قیمت سکه imroz دوشنبه 31 مرداد مه

فرارو- قیمت سکه امامی امروز 31 اسفند 1401 نسبت به آخرین قیمت روز یکشنبه افزایش یافت و در نیمه اول معامله امروز 13 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم امروز در نیمه نخست معاملات با 250 هزار تومان افزایش نسبت به آخرین قیمت روز شنبه 12 میلیون و 750 هزار تومان فروخته شد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار به یک میلیون و 235 هزار تومان رسید. قیمت سکه گرمی دو میلیون و 950 هزار تومان بود.

بر اساس این گزارش، قیمت هر قطعه سکه امامی در روز دوشنبه سوم اسفندماه 1401 و 13 میلیون و 980 هزار تومان بود که با توجه به قیمت سکه امامی امروز، قیمت هر قطعه سکه امامی 480 هزار تومان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. هفته گذشته سکه امامی یک ماه پیش 14 میلیون و 850 هزار تومان فروخته می شد و قیمت امروز سکه امامی یک میلیون و 350 هزار تومان کاهش نشان می دهد.

قیمت سکه در هفته گذشته

دوشنبه 24 اسفند سه شنبه 25 اسفند چهارشنبه 26 اسفند پنجشنبه 27 اسفند شنبه 29 مرداد یکشنبه 30 مارس امروز 31 مارس است
13 میلیون و 980 هزار تومان 14 میلیون و 100 هزار تومان 13 میلیون و 750 هزار تومان 13 میلیون و 700 هزار تومان 13 میلیون و 50 هزار تومان 13 میلیون و 300 هزار تومان 13 میلیون و 500 هزار تومان

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ