«زمان سپری شده در صفحه» (Time On Page) معیاری برای تخمین حدودی زمانی است که هر کاربر در هر صفحه وب سپری می‌کند. «صفحه اصلی» (Homepage) به صفحه پیش‌فرض یا آغازین وب‌سایت گفته می‌شود. درصد «نرخ تبدیل» (Conversion Rate) نشان‌دهنده تعداد کاربرانی است که اقدام مورد نظر شما را به‌طور کامل انجام می‌دهند. نرخ تبدیل از تقسیم تعداد کل تبدیل‌های انجام شده بر میزان ترافیک و ضرب در عدد ۱۰۰ به‌دست می‌آید. با اضافه کردن لینک های پیشنهادی در بلوک

ساخت لینک خارجی برای یک سایت نیز دارای مزایای خاص خود بوده که می‌تواند در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک کننده خوبی برای مقصود مورد نظر باشد. لینک سازی به شکل خارجی راهی است که با استفاده از آن یک سایت به دیگر سایت‌ها و مخاطبان دیگر سایت‌ها شناسانده می‌شود. در اولین قدم برای رسیدن به لینک سازی خارجی مناسب، لازم است تا با معنا و مفهوم اصلی آن آشنا شویم. در واقع داشتن اطلاعات درست از چیستی لینک سازی

تماس با ما